Bedrijfsmaatschappelijk werk

U weet hoe belangrijk het is dat uw medewerkers optimaal presteren en plezier hebben in hun werk. Toch kan het zomaar gebeuren dat een medewerker niet goed in zijn vel zit. Dat kan vele oorzaken hebben. Overspannen door werkstress. Een burn-out of een bore-out. Een arbeidsconflict. Maar ook ongewenste omgangsvormen op de werkvloer of problemen thuis zorgen ervoor dat een medewerker niet optimaal functioneert. Zoiets heeft altijd gevolgen voor de sfeer op de werkvloer. Op zo’n moment kan het lonen om een bedrijfsmaatschappelijke werker in te schakelen. De bedrijfsmaatschappelijk werker begeleidt en coacht medewerkers met psychosociale problemen, traint leidinggevenden en geeft advies en voorlichting.

Preventie en Verzuim

De bedrijfsmaatschappelijk werker werkt graag nauw samen met uw bedrijfsarts en andere professionals binnen het Arbo-werkveld. Door tijdige signalering door collega’s, leidinggevenden, HRM en de bedrijfsarts kan in veel gevallen verzuim worden voorkomen of beperkt. Hij is bij uitstek een gespecialiseerde gesprekspartner op het gebied van Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) en expert op het gebied van oorzaken van te hoge werkdruk, pesten, (seksuele) intimidatie, agressie en geweld. Hij richt zich op het versterken van de eigen kracht en regie van medewerkers en leidinggevenden op het hanteren van PSA, het signaleren van knelpunten rondom PSA in de organisatie en het structureel verminderen van de oorzaken van Psychosociale Arbeidsbelasting.

Vertrouwelijkheid en beroepsgeheim

Elke bedrijfsmaatschappelijk werker heeft zich te houden aan de professionele standaard die staat omgeschreven in de beroepscode. Vertrouwelijkheid is een van de centrale waarden van het maatschappelijk werk. Een bedrijfsmaatschappelijk werker oefent een vertrouwensberoep uit en heeft een geheimhoudingsplicht. In de beroepscode staat precies geformuleerd hoe de beroepsgroep hiermee omgaat. Het gaat dan vooral om de uitwisseling van vertrouwelijke gegevens van een medewerker met leidinggevenden en managers, bedrijfsartsen en personeelsadviseurs.

Praktisch

Elysion levert losse begeleidingstrajecten, maar werkt ook op projectbasis bij bijvoorbeeld het organiseren van gesprekstraining en bij tijdelijke vervanging van uw eigen bedrijfsmaatschappelijk werker.

Inzet kan plaatsvinden op locatie van de opdrachtgever maar ook in de werkruimte in Haren, binnen en buiten “kantoortijden”.

Omdat iedere opdracht een ander karakter heeft qua inhoud en tijdsinzet wordt op offertebasis gewerkt.

Informatie

Tel.: 06-15313700
E-mail: info@elysion.nl