Casemanagement verzuim

De Casemanager is – naast u als werkgever – de belangrijkste schakel bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. De te nemen stappen voor werkgever en werknemer luisteren zeer nauw, één fout kan zorgen voor enorme gevolgen, zowel emotioneel als financieel. De Casemanager voert de regie over complexe verzuimzaken en arbeidsongeschiktheidstrajecten. Daarnaast begeleidt een Casemanager het verzuimproces zonder medisch oordeel. Een casemanager heeft brede kennis en praktische vaardigheden om vanuit zijn eigen positie met verschillende betrokkenen – werknemer, werkgever, arbeidsdeskundige, bedrijfsarts et cetera – samen te kunnen werken aan een passende oplossing.

Wanneer casemanagement

  • U (en uw leidinggevenden)  hebben de zorg voor een relatief grote groep medewerkers en de administratieve rompslomp rond de Wet Poortwachter is daarbij een te grote belasting.
  • In uw organisatie heeft u relatief weinig te maken met langdurig verzuim waardoor de kennis en ervaring, zéker bij langer durende arbeidsongeschiktheid (en de daar bijkomende wettelijke verplichtingen) onvoldoende ingebed is.
  • Uw leidinggevenden zijn (nog) onvoldoende geschoold op het gebied van arbeidsongeschiktheid en de Wet Poortwachter en u zoekt een tijdelijke oplossing.

Terugdringen ziekteverzuim

Naast het uit handen nemen van uw zorg voor een juiste uitvoering van de Wet Poortwachter kan de Casemanager Verzuim een rol spelen in het (her)formuleren van uw Verzuimbeleid in uw organisatie en het coachen en trainen van uw leidinggevenden bij het voeren van verzuimgesprekken.

Effectieve verzuimgesprekken voeren is niet altijd makkelijk. Hoe zorg je ervoor je medewerker betrokken te houden of weer betrokken te krijgen bij een vlotte terugkeer naar het werk? Welke stappen zijn daarin te zetten en hoe herken èn hoe voorkom je de valkuilen die onnodig lang verzuim in de hand werken? Een medewerker die ziek thuiszit is wellicht arbeidsongeschikt voor zijn eigen werkzaamheden maar kan wellicht vervangende taken doen om de re-integratie te bespoedigen. Wat doe je bij de verdenking van ongeoorloofd verzuim of als eerder gemaakte afspraken niet worden nagekomen?

Elysion verzorgt graag een groepstraining voor leidinggevenden gericht op het effectief voeren van verzuimgesprekken. Individueel advies of coaching zijn uiteraard óók mogelijk.

Informatie

Tel.: 06-15313700
E-mail: info@elysion.nl