Counseling

Iedereen maakt wel eens een periode mee dat je vindt dat het niet goed met je gaat. Dat kan op het werk zijn, in je relatie, met je kinderen of je familie. Je maakt je zorgen of je voelt niet gelukkig. Je gedachten blijven in een kringetje ronddraaien zonder dat dat je verder brengt. Hier kan counceling uitkomst bieden.

Verhelderen van de situatie

De eerste stap bij counseling is het verhelderen van de situatie waar je niet gelukkig mee bent. We onderzoeken samen hoe je probleem is ontstaan en welke gebieden van je leven erdoor beïnvloed worden. Een probleem is niet altijd wat het lijkt. Veel mensen die voor het eerst bij een counselor komen weten eigenlijk niet wat precies het probleem is. Ze hebben een algemeen gevoel van onvrede over een aantal levensgebieden, maar het is niet altijd meteen duidelijk waardoor dat komt. Het kan zijn dat  je in de loop van de eerste gesprekken ontdekt dat de vraag waar je eigenlijk voor kwam, een gevolg is van iets anders. Als je een probleem wilt oplossen, of een situatie wilt veranderen is het belangrijk dat je weet wat de oorzaak is, en wat het gevolg. Het heeft weinig zin om de symptomen te bestrijden zonder de oorzaak weg te nemen.

Beschrijven toekomst

Hoe ziet je leven eruit zónder dit probleem?  Ik help je om een helder beeld te scheppen van de door jou gewenste situatie. Hoe ziet dat eruit, hoe zou je je dan voelen, wat gaat er dan anders? Door hier over na te denken en je er een beeld van te vormen wordt je duidelijk welke doelen je voor ogen hebt. Een helder toekomstbeeld zorgt ervoor dat je mogelijke verwarring verdwijnt of je je belemmerende gedachtencirkel doorbreekt. Je krijgt energie om concreet vorm aan te geven aan de verandering en “de koe bij de horens te vatten”.

Counseling is in principe een kortdurend proces. Het streven is dat je na ongeveer 8 tot 10 sessies weer zelfstandig verder kunt.

Veranderen van de situatie

Mensen zijn gewoontedieren. Dat maakt veranderen niet altijd even makkelijk. Vaak hoor ik “Ik weet wat ik heb, maar ik weet niet wat ik kijg”. Zelfs als je situatie vervelend of pijnlijk is en deze je belemmert in hoe je wilt zijn.

De aanpak van de verandering en het leerproces bepalen we samen. Jij bent daarin leidend. Soms is het maken van een actieplan handig om de rode draad niet uit het oog te verliezen. Afhankelijk van de belemmeringen die je ervaart en je persoonlijke behoefte maken we gebruik van technieken uit de humanistische psychologie, gestaltwerk, RET, NLP, ACT en Bodywork.

Praktisch

In een gratis voorgesprek van ongeveer een uur maken we kennis met elkaar, verkennen we het probleem en bekijken we of counseling de daarbij passende werkwijze is en of er een goede basis is om samen te werken.

Kosten

€ 85,00  euro per sessie exclusief 21% BTW. Een individuele sessie duurt 1,5 uur.

Informatie

Tel.: 06-15313700
E-mail: info@elysion.nl